Reklamacje

W razie stwierdzenia wad towaru lub niezgodności kupionego towaru z umową, należy o tym fakcie powiadomić nas za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres lodz@amii.pl lub w formie pisemnej, na adres korespondencyjny firmy – Amii Sp. z o.o.ul. Grabińska 23 92-780 Łódź.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a) imię i nazwisko (ewentualnie firmę) Kupującego;
b) adres do korespondencji;
c) opis, na czym polega wada lub niezgodność towaru z umową;
d) określenie roszczenia;
e) podpis Kupującego;
f) dokument zakupu (oryginał paragonu lub faktura).

W razie potrzeby zwrotu reklamowanego towaru – procedura wygląda następująco:
Przed odesłaniem towaru należy skontaktować się z nami w celu ustalenia nieuciążliwego sposobu odesłania towaru, w tym rodzaju przesyłki zwrotnej oraz firmy, za pośrednictwem której przesyłka zostanie odesłana.

Reklamowany towar należy wysłać bezpośrednio do naszej siedziby: Amii Sp. z o.o. ul. Grabińska 23 92-780 Łódź.
Towar powinien być spakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport. Postępowanie reklamacyjne trwa maksymalnie do 14 dni, a o jego wyniku zostaniesz poinformowany drogą mailową lub telefonicznie niezwłocznie po jej zakończeniu.